Vol512新人模特墨韩私房沙发性感白衬衣配黑丝袜秀翘臀诱惑写真46P墨韩模范学院

Vol512新人模特墨韩私房沙发性感白衬衣配黑丝袜秀翘臀诱惑写真46P墨韩模范学院

 方剂:通脾泻胃汤方见黄膜上冲下【注】[1]胞肉胶凝之证,睥中蠹肉壅起,初小渐大,摩隐瞳人,眼胞湿烂,眵  [2]此乃脾、胃中邪风积热,上壅于目所致。[3]上星穴宜刺三分,留六呼,灸五壮。

水二钟,煎八分,入童便一杯,食前服。[2]如欲治上,则大指向外捻,外捻者令其气向上也;如欲治下,则大指  向内捻,内捻者令其气至下也。

始终内、外治法,俱按痈疽肿疡、溃疡门。[3]瞳人,属坎水廓也。

 [4]若膝盖离位,向外侧者,则内筋肿大;向内侧者,则筋直腘肿。方剂:通脾泻胃汤方见黄膜上冲下【注】[1]胞肉胶凝之证,睥中蠹肉壅起,初小渐大,摩隐瞳人,眼胞湿烂,眵  [2]此乃脾、胃中邪风积热,上壅于目所致。

 注:[1]临泣穴,主治颈漏,腋下马刀,连乃胸胁,  妇人乳痈,月信不调等证。督脉起于少腹以下骨中央,女子廷孔,男子阴器,合篡贯脊属肾,亦是外指少腹,内指胞中也。

原系好肉受伤,宜用盐汤烫洗,外敷华陀累效散,白膏药盖贴,努肉消尽即愈。画发痊证治若何,金针申脉起沉□,上牙疼兮下足肿,亦针此穴自平和。

Leave a Reply